20 எளிமையான திருக்குறள் மற்றும் அதன் விளக்கம்!..

  20 எளிமையான திருக்குறள் மற்றும் அதன் விளக்கம் | 20 Easy Thirukkural in Tamil   முன்னுரை   20 Easy Thirukkural in Tamil: உலக பொதுமறை நூலாக அனைவராலும் போற்றப்படும் திருக்குறளில் 20 எளிமையான திருக்குறளைப்…

0 Comments

பல்லி விழும் பலன்கள் அதன் பரிகாரங்கள் 2024

Palli Vilum Palan in Tamil பல்லி விழும் பலன்கள் அதன் பரிகாரங்கள் 2024 | Palli Vilum Palan In Tamil Palli Vilum Palan in Tamil: பல்லி நம் உடலில் விழுவதால் ஏற்படும் நன்மை தீமைகள் என்ன? இதற்கு…

0 Comments

முருகனின் 150 அழகிய பெயர்கள் | Lord Murugan Names in Tamil for Baby Boy

Lord Murugan Names in Tamil for Baby Boy: தமிழ்க் கடவுள் முருகனுக்குப் பல பண்புகள் உண்டு. முருகன் என்றால் அழகு. அந்த அழகு முகம் கொண்ட முருகனின் 1000 அழகான பெயர்களைப் பார்ப்போம். ஆண் குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைக்க…

0 Comments