முருகனின் 150 அழகிய பெயர்கள் | Lord Murugan Names in Tamil for Baby Boy

Lord Murugan Names in Tamil for Baby Boy: தமிழ்க் கடவுள் முருகனுக்குப் பல பண்புகள் உண்டு. முருகன் என்றால் அழகு. அந்த அழகு முகம் கொண்ட முருகனின் 1000 அழகான பெயர்களைப் பார்ப்போம். ஆண் குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைக்க…

0 Comments