பக்கவாதம்-தடுக்கும் வழிமுறைகள் என்ன? | Stroke meaning in tamil

பக்கவாதம்-தடுக்கும் வழிமுறைகள் என்ன? | Stroke meaning in tamil Introduction Stroke meaning in tamil: உலகளவில் பல இறப்புக்கு பக்கவாதம் முக்கிய காரணமாகும். உலகம் முழுவதும் 80 மில்லியன் மக்கள் பக்கவாதத்துடன் வாழ்கின்றனர். இதில் 5 கோடி பேர்…

0 Comments