முருகனின் அறுபடை வீடுகள் என்னென்ன? அதன் தனிசிறப்புகள் | Arupadai veedu list in tamil

Arupadai veedu list in tamil: நமக்கு முருகன் என்றாலே முதலில் நினைவுக்கு வருவது அழகும், அறிவும் சேர்ந்த உருவம்தான் நம் கண் முன் வந்து நிற்கும். முருகப் பெருமானுடைய  திருவிளையாடல்கள் மற்றும் அவரின் தோற்றமும் மனித வாழ்க்கை நடைமுறையில் உணர்ந்து…

Comments Off on முருகனின் அறுபடை வீடுகள் என்னென்ன? அதன் தனிசிறப்புகள் | Arupadai veedu list in tamil