ஆதார் அட்டை பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

Introduction இந்தியாவில் ஆதார் அட்டை குடியிருப்புச் சான்று மற்றும் அடையாளச் சான்றாகச் செயல்படுகிறது. பதிவுசெய்தல் செயல்முறை முடிந்ததும், தனிநபர்கள் UIDAI இன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து E-ஆதார் அட்டையைப் பதிவிறக்கம் செய்து மேலும் பயன்படுத்த அச்சிடலாம்.  உங்கள் E-AADAAR என்பது உங்கள்…

1 Comment