இந்தியாவிலுள்ள காப்பீட்டின் வகைகள் | Different Types of General insurance scheme in Tamil !..

இந்தியாவிலுள்ள காப்பீட்டின் வகைகள் ஒரு பார்வை ! | Different Types of general insurance scheme in Tamil Overview Different Types of general insurance scheme in tamil: வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத எந்த சூழ்நிலையும் உங்கள் குடும்பத்தின்…

0 Comments

முழுத்தகவல்! Life Insurance Policy என்றால் என்ன? யார்? எப்படி? எப்பொழுது? பெறுவது? | Life insurance policy details in Tamil

முழுத்தகவல்!ஆயுள் காப்பீடு என்றால் என்ன? யார்? எப்படி? எப்பொழுது?  பெறுவது? | life insurance policy details in Tamil Life insurance policy என்றால் என்ன? life insurance policy details in Tamil: ஆயுள் காப்பீடு என்பது காப்பீட்டாளர்…

0 Comments

இந்தியாவிலுள்ள சிறந்த கார் காப்பீடு நிறுவனங்கள் எது? | Best car insurance in India in tamil

Best car insurance in India in tamil  Best car insurance in India in tamil: இந்தியாவிலுள்ள அனைத்து கார் மற்றும் வாகன உரிமையாளர்களும் அதன் ஓட்டுநர்களும் மோட்டார் காப்பீட்டை பெற வேண்டும் என்பது கட்டாயம். 1988-ன் படி…

0 Comments