ஆதார் கார்டில் ஆன்லைனிலேயே முகவரியை மாற்றுவது எப்படி? | How to update aadhaar address online?

How To Update Aadhaar Address Online? Introduction Update Aadhaar Address Online: Aadhaar -ல் சுய சேவை புதுப்பிப்பு போர்ட்டலில் (Self Service Update Portal-SSUP) உங்கள் முகவரியை ஆன்லைனில் புதுப்பிக்கலாம்.  ஆதாரில் உள்ள மக்கள்தொகை விவரங்கலான பெயர்,…

0 Comments