விடுமுறை விண்ணப்பம் எழுதுவது எப்படி? | Leave Letter in Tamil

Leave Letter in Tamil Leave Letter in Tamil: பள்ளி, கல்லூரி படிக்கும் மாணவர்களின் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களில் பணிபுரி வசதிக்காக படிக்கும் நாட்களில் விடுப்பு விண்ணப்பம் எழுதுவது எப்படி என்று இந்தப் பதிவில் எழுதியுள்ளோம். விடுப்பு விண்ணப்பம் எழுதுவது…

0 Comments