தமிழ்நாடு: மின் கட்டணம் உயர்வு எவ்வளவு? TANGEDCO latest orders 2022 Tamil

தமிழ்நாடு: மின் கட்டணம் உயர்வு எவ்வளவு? TANGEDCO latest orders 2022 Tamil TANGEDCO latest orders 2022: தமிழ்நாட்டில் சமீபத்தில் உயர்த்தப்பட்ட சொத்து வரிக்குப் பிறகு, மின் கட்டணமும் விரைவில் வரவுள்ளது. மாதம் இருமுறை, 300 யூனிட் பயன்படுத்துவோருக்கு மாதம்…

0 Comments