ஒற்றைத் தலைவலி, வருவதற்கான காரணம்,தடுக்கும் வழிகள் என்ன ?| Migraine meaning in tamil

ஒற்றைத் தலைவலி, வருவதற்கான காரணம்,தடுக்கும் வழிகள் என்ன ? | Migraine meaning in tamil Introduction Migraine meaning in tamil: ஒற்றைத் தலைவலி என்பது ஒரு தலைவலி, இது பொதுவாக தலையின் ஒரு பக்கத்தில் கடுமையான துடிக்கும் வலி…

0 Comments