ஆரோக்கியம் சார்ந்த பழமொழிகளின் பட்டியல் | Health proverbs in tamil

ஆரோக்கியம் சார்ந்த பழமொழிகளின் பட்டியல் | Health proverbs in tamil Overview Health proverbs in tamil: நம் முன்னோர்கள் தங்கள் அனுபவத்தின் மூலம் உணர்ந்த உண்மைகளை உலகுக்கு உணர்த்தவே பழமொழிகள் உருவாக்கப்பட்டன. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், எந்தவொரு சூழலிலும்…

0 Comments